Specjalistyczna
Grupa Poszukiwawczo Ratownicza
Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu Zdroju

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza PSP została powołana rozkazem nr 3/2008 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 22 stycznia 2008 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Jastrzębiu Zdroju. W tym czasie w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Zdrój trwał już proces szkolenia przewodników z psami ratowniczymi. W marcu 2009 roku zostało podpisane Porozumienie o włączeniu jednostki OSP Jastrzębie Zdrój w skład SGPR. Aktualnie jastrzębska grupa posiadania 1 psa gruzowiskowego (Boni – Przewodnik Maciej Kumorek), 1 psa gruzowiskowo - terenowego (Avia – Przewodnik Michał Hofman), 1 psa terenowego (Frez – Przewodnik Zbigniew Krasucki) oraz 1 psa do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok. Ponadto do egzaminów psów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej I specjalności przygotowywane są i szkolone kolejne 3 psy. SGPR posiada psy rasy labradory retriever oraz owczarki belgijskie. Jednostka OSP Jastrzębie Zdrój udostępnia do działalności SGPR posiadany samochód SLPRp VW Transporter oraz sprzęt ratowniczy. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza PSP realizuje zadania z zakresu działań poszukiwawczych w terenie otwartym, podczas katastrof budowlanych z możliwością wykorzystania technik alpinistycznych. W ramach SGPR działa m.in. 9 młodszych ratowników wysokościowych KSRG. Posiadany sprzęt ratownictwa wysokościowego pozwala na ewakuację ludzi z wysokich budynków i konstrukcji, umożliwia wydobycie poszkodowanych ze studni przy użyciu trójnogu ratowniczego z wyciągarką oraz ewakuację w przypadku awarii kolejki linowej.