OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w JASTRZĘBIU ZDROJU

Jednostka w Jastrzębiu Zdroju została powołana w 2005 roku. Zajmuje się ratownictwem specjalistycznym: wysokościowym oraz poszukiwawczo-ratowniczym z użyciem psów ratowniczych.
W ramach jednostki działają Przewodnicy z psami ratowniczymi, ratownicy wysokościowi, medyczni oraz ratownicy górniczy.
OSP posiada samochód Volkswagen Transporter przystosowany do przewozu psów ratowniczych, ludzi i sprzętu.


W 2008 roku na podstawie Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, OSP Jastrzębie Zdrój zostało włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.


Na mocy Porozumienia z 2009 roku jednostka została włączona
w struktury Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju.