Od 22.09-24.09.2009 na terenie powiatu raciborskiego odbyły się trzydniowe ćwiczenia przeciwpowodziowe "Wodnik 2009".Uczestniczyli w nich policjanci, strażacy, ratownicy WOPR i Grupy Beskidzkiej GOPR ,funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Katowic .W ćwiczeniach brała również udział nasza grupa. Zadaniem naszych ratowników było poszukiwanie przy pomocy psów ratowniczych, ludności oraz jej ewakuacji z zalanych terenów m.in. przy użyciu śmigłowca MI-8.